پیگیری سفارش

شماره تماس با بخش پشتیبانی جانبی تیک از ساعت 8 الی 17 فقط روزهای غیرتعطیل

 09194662240 _ 09020746200